15:11 ICT Chủ nhật, 05/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu chung

Quyết định thành lập Hội.

Thứ bảy - 21/05/2011 16:01
Quyết định của UBND tỉnh ngày: 26/11/2005 ( V/V: Thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị )

 

UBND tỉnh Quảng Trị                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------------------------                                          Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1374/QĐ-UB                                                            Đông Hà, ngày 26 tháng 11 năm 1993

 

                                                                    QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                        ( V/V: Thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị )

 

                                                                        UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

      - Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 30/6/1989;

      - Căn cứ chỉ thị số :01/CT ngày 01/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng( Nay là Thủ tướng Chính phủ ) về việc quản lý tổ chức hoạt động của các Hội quần chúng;

      - Căn cứ quyết định số: 688/TCCP ngày 14/10/1992 của Bộ trưởng- Trưởng ban tổ chức- Cán bộ Chính phủ về việc công nhận bản điều lệ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam;

      - Theo đề nghị của Liên nghành TCCQ-Y tế- MT - TBLĐXH tại cuộc họp ngày 04/11/1993.

 

                                                                                      QUYẾT ĐỊNH

      Điều1: nay thành lập Hội Bảo trợ những người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị và cử các ông( bà) có tên sau đây tham gia vào Ban chấp hành lâm thời của Hội:

      1. Ông Bùi Đăng Quang, bác sỹ giám đốc sở Y tế- Chủ tịch Hội.

      2. Ông Trương Hữu Đức, Phó giám đốc phụ trách Sở LĐ-TBXH- Phó chủ tịch Thường trực.

      3. Ông Đinh Như Gia, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh- Phó Chủ tịch .

      4. Ông Lê Văn Dăng, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội- thư ký.

      5. Ông Lê Văn Hào, Bác sỹ Phó giám đốc Sở Y tế- Uỷ viên

      6. Ông Hoàng Minh Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBBV và CSTE- Uỷ viên

      7. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó phòng nội dung đài PTTH tỉnh- Uỷ viên

         Hội Bảo trợ những người tàn tật và trẻ mồ côi Quảng Trị là Tổ chức quần chúng tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động. Hội có khuôn dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Văn phòng Hội đóng trong Sở Lao động thương binh và xã hội tại thị xã Đông Hà.

      Điều 2: Hội có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi  Việt Nam quy định và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

      Điều 3: - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      - Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TBXH, Thủ trưởng các ban nghành có liên quan và ông Chủ tịch Hội Bảo trợ những người tàn tật và trẻ mồ côi  Quảng trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

       Nơi nhận:                                                                                           TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

     - Như điều 3                                                                                                           CHỦ TỊCH

    - Lưu VP, TC                                                                                                               ( Đã ký )

 

                                                                                                                               NGUYỄN BƯỜNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về người tàn tật và trẻ mồ côi?

Hoàn cảnh gia đình

Công việc

Học tập

Tất cả các ý kiến trên