21:52 ICT Chủ nhật, 09/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu chung

Hoạt động Hội.

Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất vào ngày 04/12/2006, nhiệm kỳ ( 2006-2011 ) đã bầu ra các Ban: Ban chấp hành; Ban thường vụ; Ban Thường trực; Ban đối nội, đối ngoại và thông tin tuyên truyền; Ban kiểm tra; Văn phòng Tỉnh Hội. Và đã ban hành điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị.

Quyết định bổ sung

Ngày 11/4/2005 UBND tỉnh có quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị ( đã được thành lập theo quyết định số:1374/QĐ-UB ngày 26/11/1993 của UBND tỉnh ).

Quyết định thành lập Hội.

Quyết định của UBND tỉnh ngày: 26/11/2005 ( V/V: Thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị )

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về người tàn tật và trẻ mồ côi?

Hoàn cảnh gia đình

Công việc

Học tập

Tất cả các ý kiến trên