15:10 ICT Chủ nhật, 05/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Cơ cấu tổ chức

Các ban chuyên môn

Chủ nhật - 22/05/2011 19:15
Ngày 14/9/2012 Ban chấp hành Tỉnh Hội họp và ra quyết định thành lập các Ban chuyên môn

 

  

 

HỘI BT NTT & TMC VIỆT NAM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH HỘI QUẢNG TRỊ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      sỐ: 101,102/QĐ-HBT                                                   Quảng  Trị , ngày 14 tháng 9 năm 2012

      V/V: Thành lập các

              Ban chuyên môn

                                                                                              QUYẾT ĐỊNH

      - Căn cứ Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

      - Căn cứ Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết  tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị;

      - Căn cứ Quy chế làm việc số: 99/QC-HBT- ngày 14/9/2012 của Ban chấp hành Tỉnh Hội,

      - Ban chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết  tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị

                                                                                            QUYẾT ĐỊNH

      Điều I: Thành lập các ban chuyên môn và Văn phòng Tỉnh Hội trực thuộc Ban chấp hành Tỉnh Hội và bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây tham gia gồm:

      1. Ban đối nội , đối ngoại:

      - Ông Dương Quát, Chủ tịch Hội, Trưởng ban.

      - Ông Nguyễn  Phúc  ợng , Phó Giám  đốc  Sở  Ngoại  vụ,Uỷ   viê n BCH, Phó trưởng Ban.

      - Ông Lê  Xuâ n Tánh , Chủ  tịch  Hội chiến sỹ  Thành  Cổ    , Ủy  viê n BCH, Phó trưởng Ban.

      2. Ban vận động  y dựng  quỹ  Hội :  

      - Ô ng Dư ơ ng Quát , Chủ  tịch  Hội, trư ởng  ban

      - Bà  Phạm  Thị  Lan, Giám  đốc  Doanh nghiệp  Lan Anh, ủy  viê n BCH tỉnh  Hội, Phó  Trư ởng  Ban Thư ờng  trực .  

       - Ô ng Hoàng  n Thô ng,Phó  Giám đốc  Sở  TB-XH, Phó  Chủ  tịch  Hội,Phó  Trư ởng  Ban.  , , Phó 

      - Hòa  thư ợng  Thích  Thiện  Tấn , Trư ởng  Ban trị  sự  Giáo  hội  Phật  Giáo  tỉnh  Quảng  Trị , ủy  viê n BCH tỉnh  Hội, Phó Trưởng ban

      - Bà  Nguyễn  Thị  ờng , Phó  Chủ  tịch  Hội  Cử  Thập đỏ, ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban.

      3.Ban kiểm tra:

      - Ông Hoàng Thế, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Trưởng Ban.

      - Ông Nguyễn Công Trữ, Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban.

      - Ông Hồ Thị  Ngâ n, Uỷ viên BCH, Uỷ viên.

      4. Ban tuyên truyền - Văn nghệ- TDTT:

      - Ông Văn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban.

      - Ông Phùng Xuân Quý, Chủ tịch HTTNKT, ủy viên BCH tỉnh Hội, Phó Trưởng Ban thường trực.

      - Ông Trương Cảnh Phò, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT-TMC TP Đông Hà, ủy viên Ban thường vụ tỉnh Hội, Phó Trưởng Ban.

      - Ông Trương Đức Minh Tứ, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Trị, ủy viên BCH tỉnh Hội, Phó Trưởng Ban.

     - Ông Trần Đức Hữu, Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh, ủy viên BCH tỉnh Hội, Phó Trưởng Ban.

     5.Văn phòng Tỉnh Hội:

      - Ông Dư ơ ng Vă n Thu, Phó  Văn phòng Tỉnh Hội.

      - Ông Võ  Xuâ n Sơ n, Kế  toán       trưởng , Ủy  viê n

      - Bà  Trư ơ ng Thị  Thúy  Hằng,uyruyy          UyuyUYUY      Uy

      Điều II :  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Ban chuyên môn và Văn phòng Tỉnh Hội thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Tỉnh Hội ban hành ngày 14/9/2012.

      Điều III: Văn phòng Tỉnh Hội và các ông, bà có tên trên thi hành Qyết định này.

 

      Nơi nhận:                                                                    T/M BCH TỈNH HỘI QUẢNG TRỊ

      - Như Điều III.                                                                                CHỦ TỊCH

      - Lưu VT.                                                                                        ( đã ký )

                                                                                                       DƯƠNG QUÁTơ  ơ ư ơ ư ơ  ư ơ ơ ơ ơ ơ ơ ư   ơ 

 

  ư  

Tác giả bài viết: Văn phòng Tỉnh Hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về người tàn tật và trẻ mồ côi?

Hoàn cảnh gia đình

Công việc

Học tập

Tất cả các ý kiến trên